Välkomna till Infinitum Recycling!

Vi erbjuder genom små rationella anläggningar våra kunder kostnadseffektiva återvinningslösningar som minimerar alla former av utsläpp. Detta åstadkommer vi genom att ständigt i vårt arbete fokusera på lösningar som minskar transporterna och etableringar som ligger nära våra kunder.

Miljö

När vi utformar våra tjänster gör vi det alltid så att vi minimerar transporterna. Detta gör vi genom att vi väljer större behållare, bättre komprimatorer men framför allt genom att vi med våra etableringar ligger nära våra större kunder och därigenom minskar transportavstånden.

När materialet transporteras till slutanvändare fokuserar vi alltid på att nyttja lastbilarna maximalt genom att alltid eftersträva att nå maximal lastvikt för respektive fordon.

Att återvinna minskar inte bara utsläpp och sparar pengar det lämnar dessutom naturtillgångar orörda till kommande generationer.

Hämtscheman

Hämtningsschemana avser de centrala områdena på nedan orter, avvikelser kan förekomma. För kundspecifikt tömningsschema kontakta oss på telefon eller e-post.