Om företaget

Bolaget grundades av Morgan Larsson och Patrik Högström i augusti 2008 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Idag omsätter bolaget 170 Msek per år och bedriver verksamhet i ca 100 kommuner. Verksamheten sysselsätter ca 130 personer.

Vi är idag ett återvinningsföretag som är en komplett partner till företag, privatpersoner och offentliga organisationer. 

Verksamheten består av fyra verksamhetsområden:

Kommersiella kunder
Infinitum utvecklar och levererar kompletta återvinnings lösningar till företag.

Producentansvar
Infinitum arbetar idag med insamling, mellanlagring, behandling, av förpackningsmaterial inom ramen för producentansvarslagstiftningen. Bolaget bedriver även skötsel av återvinningstationer inom denna verksamhetsgren.

Offentliga kunder
Vi erbjuder kommuner, kommunala fastighetsbolag, landsting och stat kompletta återvinningslösningar och lämnar inom detta område egna kompletta avfalls och återvinningslösningar.

Trading
När vi utformar våra tjänster gör vi det alltid så att vi minimerar transporterna. Detta gör vi genom att vi väljer större behållare, bättre komprimatorer men framför allt genom att vi med våra etableringar ligger nära våra större kunder och därigenom minskar transportavstånden.

Miljö
Infinitum handlar med större tonnage/partier av pappersfiber och plast. Råvarorna avsätts på såväl nationell som internationell marknad med direktavsättning till slutförbrukare. I vårt erbjudande ingår allt från bokning, transport, frakt och tullhandlingar till avsättning mot slutanvändare.

En kontakt
Allt börjar med ett besök av våra säljrepresentanter där vi lyssnar på önskemål och identifierar de behov som finns. Vi går igenom befintliga utrymmen och analyserar vilka material som avfallet innehåller. Utifrån detta ger vi förslag på en hållbar och skräddarsydd kostnadseffektiv källsorteringslösning.

Vi erbjuder
Infinitum Recycling erbjuder bland annat helhetslösningar som gör Er avfallshantering enklare och betydligt mer ekonomisk. Vi erbjuder anpassad återvinning för i stort sett alla samhällets branscher och industrier.
Vårt erbjudande är uppdelat i fem olika steg från inventering till resursoptimering vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Tjänste delen är en stor och viktig del där vi med hjälp av vår expertis hjälper er att få fram den mest effektiva, miljöriktiga och lönsamma återvinningslösningen för just Ert avfall.

Kvalité
Ett källsorteringssystem ska tåla att användas varje dag, vilket ställer krav på utrustningens kvalitet, men även på funktionalitet, enkelhet och närhet. Vi ser till att våra kunder får rätt sorts kärl, containrar och att de är rätt dimensionerade. I vårt erbjudande ingår alltid att vi ser över din avfallshantering för att effektiviserar denna, samt tittar på hur du kan få högre ersättning alternativt lägre kostnader för varje avfallsslag.

När vi är på plats
Det är viktigt att visa hur systemet fungerar så att alla är bekväma med att använda det. Skyltar och dekaler på de olika kärlen underlättar också sorteringen.
Infinitum Recycling erbjuder information, konsultation och motiverande utbildning som gör avfallshanteringen enklare, tryggare och effektivare.

Insamling, transport & materialhantering
Återvinningsmaterialen hämtas enligt schema anpassat efter mängden avfall och som ger optimal service och effektivitet.
De sorterade materialen delas in i olika kvaliteter och förbereds för försäljning genom att komprimeras och balas. Vi tar hand om, insamling, hämtning och transporter, varefter vi förädlar och återvinner avfallet till nya råvaror. När du använder dig av oss som helhetsleverantör gör du det enklare för dig – du slipper hantera flera kontakter och flera betalningsflöden.

Återkoppling & statistik
Utöver en kontinuerlig dialog om hur källsorteringen fungerar kan vi redovisa statistik som underlag till uppföljning och miljöredovisning.